m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

1998: EMHI 5. teaduskonverents

Toimus: 19. märts 1998

ETTEKANDED

 • Aluspinna kaugseire ja selle kasutusvõimalused Eestis. J.Ross
 • Eesti lumikatte uurimine, senised tulemused ja perspektiivid. H.Tooming
 • Eesti väikesaarte kliimast. J.Jõgi
 • Kevadine lumikate ja temperatuur Läänemere regioonis. S.Keevallik
 • Varakevadise pilvisuse muutustest Eestis. V.Russak
 • Ilma kajastamine Eesti meedias. A.Kallis
 • Erinevates maastikurajoonides paiknevate kaitsealade kliimast. H.Raudsepp
 • Informatsioonanalüüsi rakendusest meteoroloogiaalaste probleemide lahendamisel. J.Kadaja
 • Osoonikihi paksuse ja päikese ultraviolettkiirguse mõõtmistest Tõraveres. U.Veisman
 • Tormistatistika Eestis, ülevaade perioodist 1992 – 1997. H.Kotli
 • Lumikatte kõrgus Eestis. H.Tooming, J.Kadaja
 • Äravoolu modelleerimise probleemid sademete mõõtmisvõrgu tiheduse vähenemisel. A.Reihan
 • Hüdroloogiliste, moteoroloogiliste ja antropogeensete tegurite mõju Peipsi-Pihkva järve vee mineralisatsioonile. S.Kaputerko
 • Radoonist Eestis. L.Pahapill

STENDIETTEKANDED

 • Mulla niiskusest ja põllukultuuridele ebasoodsatest tingimustest Lääne-Viru ja Viljandimaal. L.Keppart
 • Andmetöötluspakett agrometeoroloogiliste andmete salvestamiseks, töötlemiseks ning dekaadi- ja kuuülevaadete automaatseks koostamiseks. G.Järviste, J.Kadaja
 • Rõuge tromb 13.aug.1997. J.Kadaja, H.Tooming
 • Tallinna Lennujaamas 1997.a. jaanuarikuus toimunud automaatmeteoroloogiajaama ja lennumeteoroloogiajaama paralleelmõõtmiste erinevuste analüüs. J.Kadaja
 • Eestimaa satelliitpiltidel. U.Peterson, R.Aunap
 • EMHI operatiivse hüdroloogia andmesüsteem. L.Klaus, A.Põrh
 • Jääreþiimi klimaatilised muutused Eesti Läänemere rannikuvees. S.Jevrejeva
 • Kliima andmetöötlussüsteem CLICOM. R.Pärg
 • Maanteemeteoroloogia – uus ülesanne meteoroloogiakeskuses. M.Merilain
 • “Eesti põllumajanduslike rajoonide mikrokliima” raamides 1969-96 ilmunud üldistuste (artiklite) nimekiri. K.Kivi
 • Kokkuvõtteid personaalarvutitel põhineva meteoroloogiajaamade andmetöötlussüsteemi esimesest tööaastast. T.Tammets
 • Peipsi perioodid ja nende tagamaad. A.Jaani
Hinda meid!