m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

2008

Meie planeedi seire parema tuleviku nimel (25. märts 2008)

ETTEKANDED Päevakava pdf Pressiteadepdf 
“Meteoroloogiapäevad EMHI-s”
Peeter Karing. Euroülikool
Päikeseenergeetikast – kas müüt saab tegelikkuseks
Enn Mellikov. TTÜ Materjaliteaduste Instituut
Mida näitavad aeroloogiajaamas registreeritud tuuled?
Sirje Keevallik. TTÜ Meresüsteemide Instituut
Eesti kliima muutumise tendentsid
Jaak Jaagus. TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut
Ilmastust ajalooliselt ja looduslooliselt
Peeter Kõiva. EMHI
EMHI numbrilise ilmaennustuskeskkonna uus põlvkond
Aarne Männik. EMHI
EMHI digitaalarhiivinduse strateegia kavandamisest
Kai Loitjärv, Piret Pärnpuu. EMHI
Äikese sagedusjaotus Eestis 2005-2007 Tõravere detektori andmete põhjal
Sven-Erik Enno. TÜ magistrant
Äikese vaatlusandmed jaamades versus äikesedetektori andmed 2006. aasta näitel
Kairi Vint. Eesti Mereakadeemia diplomand
Tugevnenud tormide mõju Eesti kuhjerandade arengule
Are Kont. TLÜ Ökoloogia Instituut
Tuuleelektri kasutuskogemused Taanis
Rein Oidram. TTÜ Elektroenergeetika Instituut
Miks me mõõdame päikesekiirgust
Ain Kallis. EMHI
konverents2008konverentsb2008wmd2008
STENDIETTEKANDED
Hüdroelektrijaamade töö mõju jõgede hüdroloogilisele režiimile Eestis
Olga Kovalenko, Anna Põrh. EMHI
Üleujutuse risk Tallinna ja Pärnu rannikumere territooriumil
Olga Kovalenko, Anna Põrh. EMHI
Ilmatüübid, mis põhjustasid tugevaid sademeid Eestis ajavahemikus 1961-2005
Olga Mätlik,EMHI. Piia Post, TÜ Füüsika Instituut
Külma poolaasta sademete verifitseerimine 2006/2007.a
Aarne Männik, Merike Merilain. EMHI
Õhutemperatuuri kiired muutused ning nende statistika ja sünoptiline analüüs 1951-2006
Taimi Paljak. EMHI
Ilma analüüs radari abil
Elena Maltseva, Willi Louvar. EMHI
Laguja taevas 2007
Tarmo Tanilsoo. Tartu Herbert Masingu kool
Eesti agrokliima soojenemisest viimastel aastakümnetel
Laine Keppart, Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Helle-Mare Raudsepp, ELUS Ilmahuvikeskus. Külli Loodla, EMHI
Eesti õhukeskkonna seisundi andmebaasi loomine (1965-2005)
Kaarel Kimmel, TÜ. Sebastian Traud, Universität Mainz
Hinda meid!