m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

2014

Ilm ja kliima: kaasates noori (24. märts 2014)

ETTEKANDED Päevakavapdf
Avasõnad
Jalmar Mandel, Keskkonnaagentuuri direktor
Svetlana Pudova, Keskkonnaagentuuri asedirektor
„Eesti kliima lähiminevik ja tulevikustsenaarium arvutimudelites”
Aarne Männik. Keskkonnaagentuur, Tartu Ülikool
 pdf „Lihtsaid programme NORDLIS välguandmete ja Ilmateenistuse tasuta andmevoogude analüüsiks”
Sven-Erik Enno. Tartu Ülikool
 pdf „2010. aasta Venemaa metsapõlengute suitsu otsene kiirguslik mõju atmosfääritingimustele ja 8. augusti sirgäikesetormile”
Velle Toll. Keskkonnaagentuur, Tartu Ülikool
  „Kuidas Läänemeri ringi käib?”
Ilja Maljutenko. TTÜ Meresüsteemide Instituut
  „Tuultepööris ja 112! On neil üldse seoseid?”
Edvi Freiberg. Häirekeskus
  „Automaatsed lumikatte mõõtmised – esimese talve kogemused”
Miina Krabbi. Keskkonnaagentuur
 pdf „Keskkond, ilmastik, elektrivõrk”
Marti Laidre. Elektrilevi
  „Kasvatades tulevasi ilmavaatlejaid”
Külli Loodla, Valeria Siirand. Keskkonnaagentuur
 pdf „Ilmahuvilised Eestis: korraldatud üritused, hetkeseis ja tulevikuplaanid”
Jüri Kamenik. Ilmahuviline, Tartu Ülikool
  „Veel ilmaga seonduvat läinud aastast”
Ain Kallis. Keskkonnaagentuur
konverents2011
wmd2011
 

POSTRID

„Ilmajaamad looduse ja inimtegevuse meelevallas”
Külli Loodla, Miina Krabbi. Keskkonnaagentuur
“Põhja-Euroopa välgukliima 2002-2013”
Sven-Erik Enno. Tartu Ülikool
„Derecho 2010 ja 2013”
Willi Louvar, Jelena Maltseva. Keskkonnaagentuur
  „USA üliäikesepilvede võrdlus Eesti mastaapidega”
Tarmo Tanilsoo. Tartu Ülikool
„Karl Põiklik – agrometeoroloog ja klimatoloog”
Helle-Mare Raudsepp, Laine Keppart. ELUS Ilmahuvikeskus, Eesti Taimekasvatuse Instituut
„Talvitumistingimustest 2013-2014. a talve”
Laine Keppart. Eesti Taimekasvatuse Instituut
„Sindi üleujutus – looduskatastroof või inimviga?”
Anna Põrh, Liidia Klaus. Keskkonnaagentuur
„NORDHOM – Põhjamaade koostööprojekt kliimaandmete aegridade homogeensuse uurimiseks”
Kairi Vint. Keskkonnaagentuur
„Õues õpe – lapse vahetu kontakt loodusega tekitab huvi keskkonna ja meteoroloogia vastu”
Kairi Vint. Keskkonnaagentuur
Hinda meid!