m.ilmateenistus.ee lennuilm.ee keskkonnaagentuur.ee

Mõõtmised maapinnal

Sademed on atmosfäärist maapinnale langev vesi vedelas või tahkes olekus (vihm, uduvihm, lörts, lumi, rahe, jääkruubid, lumekruubid, teralumi, jäävihm, jäätuv vihm, jäätuv uduvihm).

Sademete mõõteklaas

Tretjakovi sademetemõõtja

Sageli nimetatakse sademeteks ka õhuniiskusest maapinnale ja esemetele sadestuvaid kondensatsiooniprodukte (kaste, hall, jäide, härmatis).

Sademeid väljendatakse mitme karakteristikuga:

  • sademete hulk;
  • sademete intensiivsus.

Sademete hulga all mõistetakse sademevee kihi paksust (mm), mis moodustub horisontaalpinnale eeldusel, et sealt vett ära ei valgu, pinnasesse ei imbu ega aurustu.

Sademete intensiivsuse all mõistetakse sademete hulka ajaühikus.

Sademete hulga ja intensiivsuse määramiseks kasutatakse rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) ühikuid:

  • sademete hulk: mm (= 1 kg/m2 = l/m2);
  • sademete intensiivsus: mm/min (SI standard on mm/h).

Sademetemõõtja RG13H

Sademete hulga manuaalseks mõõtmiseks kasutatakse paljudes riikides sademetemõõtjat O-1 (Tretjakovi sademetemõõtja), mille komplekti kuuluvad:

  • sademetenõu, püügipinnaga 200 cm2;
  • sademetenõu alus;
  • sademetemõõtja tuulekaitse;
  • mõõteklaas CO-200;

Sademetemõõtja on paigaldatud meteoroloogiaväljakule nii, et instrumendi püügipind asuks maapinnast 2 m kõrgusel. Sademete nõus olev vesi mõõdetakse mõõteklaasiga, mille igale jaotisele vastab veekihi paksus 0,1 mm. Millimeetrite saamiseks jagatakse jaotiste arv 10ga. Sademete hulka mõõdetakse aastaringselt kell 06 ja 18 UTC.

Seoses jaamade automatiseerimisega, 2003. aasta septembrist, registreerisid sademete hulka esimesed automaatsed kaadkopp-tüüpi sademetemõõtjad RG13H. Nimetatud sademetemõõtja töötab kaalu põhimõttel – kaalu otstes on kaks kopakest, mahutavusega 0,2 mm. Ühe kopakese täitudes, kallutatakse sisu maha ja keeratakse teine kopake ava alla. RG13H mõõdab rahuldavalt vaid soojal aastaajal. Kaadkopp tüüpi sademetemõõtjad RG13H ja QMR-102 on kasutusel veel hüdromeetriajaamades.

Aastatel 2006-2011 mindi kogu meteoroloogia seirevõrgus üle kaalu tüüpi automaatsetele sademetemõõtjatele VRG-101 (tuulekaitsega) ning alates 2011. aastast on kasutusele võetud OTT Pluvio2 (tuulekaitseta/tuulekaitsega). Mõlema sademetemõõtja püügipind asub maast 1,5 m kõrgusel. Sademete hulka registreeritakse igal täistunnil. Alates 2010. aastast registreeritakse sademete summasid ka 10 minutilise sammuga.

Automaatne sademetemõõtja VRG

Sademetemõõtja QMR

Automaatne sademetemõõtja OTT

Automaatne sademetemõõtja OTT tuulekaitseta

4.5 / 2 hindajat